Hidde en ik hebben elkaar afgelopen zomer ontmoet via LinkedIn. Hidde benaderde mij om aandacht te vragen voor zijn stichting ‘The Forest Project’. En we hadden al snel een boeiend gesprek over onder andere de status van de bossen in Nederland. Zijn stichting heeft grote stappen gezet de laatste maanden en dat verdient de volle aandacht. Op mijn vraag of Hidde wilde meewerken aan de serie ‘In gesprek met …’, zei hij volmondig ja. Zijn aanstekelijk enthousiasme en grote passie voor onze Nederlandse bossen was voelbaar door he computerscherm heen.

Marcel: “Wie is Hidde Stoelinga en wat drijft jou?”

Hidde: “Mijn vriendin Sanne en ik zijn de ouders van twee prachtige dochters, Fiene en Fela. Familie is voor mij heel belangrijk. Ik ben geboren en getogen in Amersfoort en eigenlijk mijn hele leven al met de natuur bezig. Aangemoedigd door mijn moeder die, samen met mij wandelde in de natuur, mij leerde hoe bloemen te drogen en beestjes te zoeken. In mijn puberteit ontdekte ik ook andere leuke dingen, maar de liefde voor onze natuur is altijd gebleven. Omdat ik in het familiebedrijf wilde werken, een horecagroothandel, heb ik gekozen voor de studie ‘management, economie en recht’. Wat ik tijdens mijn studie al merkte is dat het te veel gaat over geld alleen. De film van Al Gore, ‘An inconvenient truth’ uit 2006 was voor mij een eyeopener. Ik heb toen tegen mezelf gezegd, wij zijn de nieuwe generatie en wij moeten iets gaan doen!”

Marcel: “De film van Al Gore wordt vaak genoemd als wake-up-call. Wat ging jij doen met die inzichten?”

Hidde: “Naast het werken in het familiebedrijf, ben ik samen met een neef gestart met de verkoop van onder andere ledlampen in de horeca. Daar zaten in die tijd nog maar weinig ondernemers op te wachten. Duurzaamheid leefde nog niet echt en ledverlichting was toen ook nog eens veel duurder dan nu. Rond mijn 30e stelde ik mijzelf de vraag: is dit wat ik wil blijven doen? Ik heb besloten mijn aandeel in het bedrijf eind 2017 te verkopen en het roer om te gooien. Ik schafte een verrekijker aan trok de natuur weer in. Hierdoor vond ik de rust om na te denken over mijn toekomst en welke bijdrage ik kan leveren aan die duurzame wereld. Om in het onderhoud te voorzien ben ik in 2018 gestart als makelaar in opleiding.”

Marcel: “Hoe kwam je uiteindelijk op het idee van The Forest Project?”
Hidde: “Ik richtte eerst mijn pijlen op de natuurbescherming. Dat bleek best lastig. Mijn opleiding- en werkervaring sloten niet aan en ik kwam erachter dat ik moeite kreeg met het beleid en de denkbeelden over natuurbescherming en bosbeheer. Er wordt te veel gestuurd op subsidies, waardoor er keuzes worden gemaakt die niet per se het beste zijn voor de natuur. Daarbij vind ik dat er van iedere euro te weinig wordt besteed aan het werkelijke doel, namelijk de natuurbescherming. Dat moet effectiever en efficiënter kunnen dacht ik. En toen ontstond het idee om zelf aan de slag te gaan. Het idee is eigenlijk in 10 minuten ontstaan in november 2018. Binnen twee weken had ik het hele idee uitgewerkt op papier. Vervolgens heb ik veel gelezen, adviezen ingewonnen en begin 2019 is het project van start gegaan. Dit kon ik doen naast het werken in de makelaardij.”

NATUUR BESCHERMEN EN CO2 COMPENSEREN, WAT WIL JE NOG MEER?

Marcel: “Wat houdt de stichting precies in?”

Hidde: “Nog steeds neemt de hoeveelheid bossen af, ook in Nederland! Relatief gezien, de afgelopen jaren zelfs sneller dan in het Amazonegebied. Dat proces moet stoppen en sterker nog, er moet meer bos bij. In de kern willen wij het bestaande bos beschermen en meer bos creëren. Alleen al in Nederland is de laatste jaren de hoeveelheid bos met ruim 25.000 voetbalvelden afgenomen. Dat vind ik schokkend. Natuurbescherming is verantwoordelijk voor driekwart van het verdwenen bos, door onder andere het her ontwikkelen van bosgebied in andersoortig natuur zoals heidegebied. Een reden hiervoor kan zijn dat er sprake is van beschermde diersoorten, die heide nodig hebben in plaats van een bebost terrein. Ook wordt er nog steeds bos gekapt voor de verkoop van hout. Staatsbosbeheer verkoopt dit om de eigen hoge kosten te dekken. Een pervers systeem wat doorbroken moet worden.

De belangrijkste doelen van de stichting zijn: 1. Het kopen en beschermen van percelen onbeschermd bos in Nederland (veelal productiebossen), 2. Het vergroten van de biodiversiteit en 3. Het creëren van nieuwe bossen. Bijvoorbeeld door de aankoop van landbouwgrond.

Mensen en bedrijven kunnen een stukje bos ‘kopen’. Je wordt geen juridisch eigenaar maar wel exclusief beschermer van jouw vierkante meters bos. Het leuke is dat je precies weet waar jouw bos ligt. Je krijgt een certificaat waarop de coördinaten staan van het bos. En je kunt er dus heen! Alle aangekochte percelen bevinden zich in Nederland, dus lekker lokaal. De natuur beschermen en CO2 compenseren, wat wil je nog meer?”

Marcel: “Wat ik persoonlijk heel erg tof vind, is dat je op de site heel veel informatie kunt vinden, en dat jij zelfs het businessplan hebt geplaatst, waardoor het heel transparant is hoe de stichting werkt. Tegen de lezers zeg ik daarom, neem eens een kijkje op www.theforestproject.nl en je leert veel over het belang van bomen en bossen. Maar dan begint het pas echt. Een goed idee is één, hoe maakte jij de wereld kenbaar dat de stichting was opgericht?”

Hidde: “In eerste instantie richtte wij ons op particulieren. Hiervoor zetten wij social media in als Instagram, Facebook en LinkedIn. Dat leverde best wat op, maar niet voldoende. Vervolgens zijn wij ons gaan richten op het bedrijfsleven. Wat ik merkte is dat bedrijven op zoek zijn naar zogenaamde groene initiatieven. De bewustwording bij bedrijven wordt steeds groter. Bedrijven hebben over het algemeen meer middelen beschikbaar om in duurzaamheid te investeren. De koppeling naar CO2-compensatie is ook een belangrijk argument. Door de donatie van deze bedrijven wordt het periodieke kapproces van deze percelen tegen gegaan, en behouden de bossen hun maximale CO2 opname. Hierdoor compenseert dit bedrijf bij elke vierkante meter zo’n 5 kg CO2 per jaar.

Tot het voorjaar 2020 heb ik gewerkt als makelaar. De gevolgen van de Covid19-crisis werden al snel duidelijk en onze wegen werden gescheiden. Het voordeel was dat ik veel meer energie en tijd kon steken in de stichting.”

EEN GEMIDDELDE NEDERLANDER STOOT PER JAAR 10.000 KILO CO2 UIT.

Marcel: “Wat hoop je het komende jaar te bereiken?”

Hidde: “Inmiddels is er bijna 20.000 m2 onbeschermd bos aangekocht waarmee jaarlijks zo’n 100.000 kilo CO2 wordt opgenomen. Een gemiddelde Nederlander stoot per jaar 10.000 kilo CO2 uit. Een gemiddelde boom neemt jaarlijks 25 kilo CO2 op. Dat betekent dat er ongeveer 400 volwassen bomen per Nederlander nodig zijn om de uitstoot te compenseren.

Mijn doel is om eind 2021 100.000 m2 aangekocht te hebben met de stichting. Daarnaast werken we aan het verkrijgen van de ANBI-status.” (red.: Een ANBI-status levert onder andere fiscale voordelen op, zodat er meer kan worden geïnvesteerd in Nederlandse bossen.)

Marcel: “Je bent een bezige man heb ik de indruk. Heb je nog meer ambities?”

Hidde: “Douglas Tompkins is voor mij een grote inspiratiebron. Hij is de oprichter van het buitensportmerk The North Face en Esprit. Na de verkoop van de bedrijven, verhuisde hij naar Chili en richtte een stichting op, waarmee grond werd aangekocht in Chili om natuurgebieden te beschermen en richtte hij verschillende natuurparken op, waarmee nu bijna 900.000 hectare natuur wordt beschermd. Mijn ambitie is om hier in Nederland grote gebieden met bos te behouden en te beschermen. Ik vergelijk mijzelf zeker niet Douglas, maar zijn verhaal geeft mij heel veel energie en inspiratie om door te gaan met het beschermen van Nederlandse bossen. En wie weet krijgen we het voor elkaar om dit op Europees niveau te gaan doen. Daarnaast hoop ik grote bedrijven te kunnen enthousiasmeren. Als die mee gaan doen, gaan het echt hard. Nog genoeg ambities!”

TREK DE NATUUR IN, EN WEES DAAR MET JE HELE ZIJN!

Marcel: “Ik word zo blij van jouw verhaal, enthousiasme en drive. Dit gaat je lukken Hidde! Tot slot, wat zou jij de lezers willen meegeven?”

Hidde: “Trek de natuur in, en wees daar met je hele zijn! Voel, ruik, kijk en ervaar, zonder telefoon of andere stoorzender. En onderzoek ook eens welke mooie lokale initiatieven er zijn in jouw buurt of regio. Er zijn zoveel toffe initiatieven die jouw steun en sympathie heel goed kunnen gebruiken.”

Marcel: “Dat vind ik een heel mooi advies om dit gesprek mee af te sluiten Hidde. Ontzettend bedankt voor het gesprek. Ik heb respect voor wat jij doet en blijf je volgen!”