Eén van de treffende uitspraken van Volkert Engelsman van Eosta BV / Nature & More in de uitzending van Zembla, ‘De uitgeputte bodem: supermarktmacht’.

Volgens de supermarkten is het blijkbaar onze schuld dat we grote ecologische problemen hebben. Dat de biodiversiteit achteruit holt en dat er nog steeds chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt om ‘goedkoop’ voedsel te kunnen produceren. Wij, de kortzichtige en onverantwoordelijke consumenten, vragen nu eenmaal om on-duurzame producten. En de supermarkten? Die leveren vooral wat de klant vraagt. Dat is nu eenmaal marktwerking.

Deze uitzending van Zembla laat een heel ander beeld zien. Een beeld van supermarkten die boeren geen eerlijke prijs betalen, waardoor het voor onze boeren heel moeilijk is om de overstap te maken naar klimaatvriendelijke landbouw of veeteelt. En ze krijgen ook nog eens voortdurend klappen. Supermarkten stunten wekelijks met vlees. Koop, koop, koop consument, dit aanbod kun je niet laten liggen! En op zaterdag een paginagrootte advertentie in de krant plaatsen om te laten zien hoe ‘groen’ ze bezig zijn. De consument heeft geen idee wat het koopgedrag voor schade aanricht. De supermarkt stimuleert dit on-duurzame koopgedrag nog eens extra. Sla de voordeelkrantjes er maar op na. We verbieden stuntaanbiedingen op alcoholhoudende dranken. Waarom eigenlijk ook niet ook op vlees? Het stunten met vlees draagt niet bij aan de verduurzaming van onze samenleving stelt Carola Schouten terecht.
En op initiatieven uit de markt om de producten te voorzien van de juiste informatie, reageren ze ronduit negatief. Nee, de AH wil graag uniforme AH-verpakking. Daar past geen QR-code meer op waarmee je kunt zien waar het product vandaan komt en wat de footprint is. Aha, zo werkt het dus …

Ook wordt zichtbaar hoe sterk de lobby is. De Tweede Kamer neemt in maart 2020 een motie aan waarin de supermarkten worden verplicht te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. En ziehier de kracht van de lobby. De supermarktbranche lobbyt er lekker op los, en tot op heden met succes …

De studenten van de Hogeschool Rotterdam Business School voeren met elkaar de dialoog over dit soort onderwerpen, in onze minor social marketing. Wat is de waarheid achter de voorgespiegelde waarheid? Vinden we dit verantwoordelijk leiderschap? En hoe kan het anders? Feit is, we stelen van de toekomst, verkopen het vandaag en noemen dat toegevoegde waarde (quote Paul Hawken).

En wat wil jij? De gelikte citroen of de citroen die je kunt likken?