In Nederland had DSM in 2020 de primeur om de bonussen ook af te laten hangen van het behalen van de gestelde duurzame doelen, naast de financiële prestaties. Dat was wel even wennen voor de aandeelhouders die dachten dat het bedrijf vooral voor hun portemonnee aan het werk was. Terwijl de gemiddelde aandeelhouder na vijf maanden alweer is gevlogen. Vandaag de dag hangt de langetermijnbonus bij DSM voor de helft af van het verminderde energieverbruik en de daling van de uitstoot van broeikasgassen.

ING heeft onderzoek gedaan bij 450 bedrijven wereldwijd naar de vraag of de bonus (mede) afhankelijk is van klimaatdoelen. Dit bleek in ‘slechts’ 7% zo te zijn. Opvallend is echter dat 62% van de ondervraagde bedrijven deze systematiek wil gaan invoeren. Uit een analyse van Willis Towers Watson blijkt dat bij de vijftig grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland, ruim 25% van de top duurzaamheids-targets heeft waar de hoogte van de bonus vanaf hangt.

Deze ontwikkeling gaat door en het vraagstuk verduurzaming is niet alleen voor beursgenoteerde ondernemingen. Klanten, medewerkers en stakeholders stellen steeds vaker eisen aan een duurzame bedrijfsvoering. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat medewerkers steeds minder geneigd zijn om te kiezen voor een bedrijf dat geen oog heeft voor de maatschappelijke uitdagingen zoals een schone en eerlijke leefomgeving. En in een tijd van toenemende krapte op de arbeidsmarkt zijn betrokken talenten in de organisatie keihard nodig. Dit vraagt van een organisatie verantwoord ondernemerschap, ook wel genoemd sustainability leadership. En dat gaat het over het lange termijn denken en handelen.

Hoe aantrekkelijk wil jij zijn voor talent? Waar wil jij toe behoren met jouw bedrijf? Bij de kopgroep, de middenmoot of ergens in de achterste linie? Wil jij meedoen met de kopgroep? Betrek dan alle collega’s. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat betrokken medewerkers randvoorwaardelijk zijn voor succes! Mijn advies? Investeer in je collega’s, betrek hen en je zult zien dat de transitie gaat versnellen, evenals als de onderlingen verbinding. En dat is geen overbodige luxe in deze tijd van letterlijke afstand.

Een effectieve en fijne manier om iedereen te betrekken, is het voeren van een dialoog. Een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Men staat open voor de ander en luistert. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Door het verbinden van betekenissen in de dialoog, ontstaan er nieuwe inzichten en betekenissen. Kenmerken van de dialoog zijn:

·     Er is gelijkwaardigheid in posities.

·     Er is geen sprake van winnen of verliezen of van gelijk of ongelijk.

·     Er is bereidheid om naar elkaar te luisteren.

·     Alle meningen mogen er zijn.

·     Er is respect voor elkaars normen en waarden.

Mijn ervaring is dat een dialoog ook heel goed online gevoerd kan worden.

Ik help jou graag om de interne dialoog te voeren over de kansen en mogelijkheden rond verduurzaming. Dit doen we interactief, leuk, speels en samen. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor een succesvolle transitie! Nieuwsgierig geworden hoe ik dat doe? Laten we eens koffie drinken, virtueel of face-to-face. Bel: +31(0)6 1250 57 57 of stuur mij een bericht.

“If we start to believe that the little you do is essential, then we have a bright future ahead of us” (Peter Smith)