In de beleggerswereld wordt steeds vaker de vraag gesteld: hoe heet is jouw portefeuille? Oftewel in hoeverre draagt jouw beleggingsportefeuille bij aan de opwarming van de aarde? En dat is niet voor niets. Het programma Tegenlicht bracht onlangs een interessante uitzending over de trend naar duurzaam beleggen, ‘Groen geld’.

Al voor de kredietcrisis werd er steeds meer geïnvesteerd in groene beleggingen. Of het allemaal ook echt even groen was valt te betwijfelen, maar de belangstelling groeide. De kredietcrises leidde er helaas ook toe dat de groene investeringen opdroogden. Er moest op de centen worden gelet, waardoor verduurzaming een lagere prioriteit kreeg.

De huidige corona-crisis laat een ander beeld zien. Waar beleggers door de kredietcrisis in groten getale kozen voor de financieel ‘veilige’ fossiele brandstoffen, is dat nu niet het geval. De doos van Pandora is geopend. De energiemarkt was al bezig met de transitie, er ligt een Parijs-akkoord en klanten en medewerkers kiezen steeds meer bewust voor producten en bedrijven die bijdragen aan de transitie naar een meer duurzame samenleving.

Aandelen gebaseerd op fossiele industrie staan onder druk. De grote bedrijven in de fossiele industrie zoeken naar nieuwe businessmodellen en zijn druk met het zich verantwoorden waarom er niet meer wordt geïnvesteerd in groene energie. CEO’s die proberen uit te leggen waarom er nog zoveel wordt geïnvesteerd in fossiele industrie krijgen hun verhaal nauwelijks nog geloofwaardig over de bühne.

Daar waar in het verleden geld het rendement volgde, wordt geld in de transitie steeds meer sturend, wordt in deze uitzending gesteld. De stelling wordt kracht bijgezet door de uitspraak van de grootste belegger ter wereld, BlackRock, dat zij niet meer willen investeren in de fossiele industrie. En dat de Europese Unie eisen gaat stellen wanneer een investering nog ‘groen’ genoemd mag worden, zal de vraag naar duurzame beleggingen nog verder aanwakkeren. Banken en investeerders als pensioenfondsen, kunnen nu zelf een investering nog labelen als ‘groen’. Met de komst van de nieuwe wet kan dat niet meer. Wie een duurzame stempel wil op een investering, moet straks voldoen aan de gestelde groene criteria. Hiermee moet greenwashing worden voorkomen. En dat betekent dat we ook werkelijk kunnen kiezen voor een duurzame belegging.

De conclusie? Niet verduurzamen is een slechte keuze als je de continuïteit van je bedrijf wilt waarborgen. Klanten stellen steeds meer eisen en willen duurzame producten. Medewerkers stellen steeds meer eisen aan hun werkgever als het gaat om een duurzame bedrijfsvoering. Het niet aanpakken van reductie van schadelijke broeikasgassen, is als pinnen van de bankrekening van onze kinderen en kleinkinderen. En ook met een financiële bril op is niet verduurzamen een onverstandige keuze. De vervuiler gaat steeds meer betalen.

Deze uitzending geeft een boeiende kijk op de stroom van het grote geld. Een aantal sterk groeiende bedrijven met een duurzaam businessmodel komen aan bod. Zo vind ik het verhaal van Pieter Pot, een verpakkingsvrije supermarkt, een prachtig voorbeeld van hoe het ook kan. En het laat zien wat je als consument kunt bijdragen. Ik heb mij dan ook direct aangemeld als klant. Hun succes is zo groot, dat ik nu op de wachtlijst sta. Voor een bedrijf met zo’n mooie visie breng ik graag wat extra geduld op.

Wil jij stappen zetten?

Verantwoord leiderschap is ook het gesprek voeren over duurzaamheid. Ik help bedrijven om de interne dialoog over de kansen en mogelijkheden van verduurzaming op een leuke en interactieve manier op gang te brengen. Zo leg je binnen de organisatie een stevige basis om succesvol te verduurzamen. Dit doen we samen, want daarin zit het blijvend succes van de transitie!

Wacht niet langer, doe mee en versnel de transitie naar die schone en leefbare wereld.