MVO Nederland heeft de verkiezingsprogramma’s van de 13 zittende partijen beoordeeld op de thema’s: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie.
Hoewel de meeste partijen de thema’s veel serieuzer nemen dan bij de vorige verkiezingen, zijn de verschillen nog steeds groot.

De grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan, als de klimaatdreiging, verarming van de biodiversiteit en onze energiehuishouding, vragen om een stevige aanpak. De (financiële) ‘pijn’ om nu hard in te grijpen staat in geen verhouding tot de dreigende ‘pijn’ die op ons afkomt. Het hele jaar zijn we druk met corona. Begrijpelijk, die pijn is direct zichtbaar en voelbaar.
In Nederland sterven jaarlijkse ruim 11.000 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling en is het aantal kinderen met astma nergens in Europa zo hoog als bij ons. Alle reden wellicht voor een regelmatige persconferentie met het eerlijke verhaal?!

De aarde heeft ons echt niet nodig, wij de aarde wel …

Op de site van MVO Nederland is het hele rapport te downloaden, https://bit.ly/3ralNX5.

#growingabetterworldtogether #duurzaamleven #brainworm #duurzaamheid #verkiezingen2021