Deze week tikte de Franse rechter de overheid op de vingers. De reden, de overheid doet minder aan het terugdringen van de uitstoot CO2, dan zij hebben afgesproken in het licht van de klimaatdoelstellingen. De Fransen noemen deze zaak, aangespannen door 4 ngo’s waaronder Greepeace en Oxfam, zelfs l’Affaire du siècle, de zaak van de eeuw.

In Nederland zagen wij in december 2019 dat de Nederlandse staat de ‘Urgenda-zaak’ verloor bij de Hoge Raad. Daarmee werd het kabinet gedwongen om extra maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot te beperken.

De rechter in het Verenigd Koninkrijk oordeelde in februari 2020, dat de aanleg van de derde landingsbaan op Heathrow London geen doorgang kan vinden. De Britste regering heeft onvoldoende rekening gehouden met de plannen vanuit het klimaatverdrag Parijs. In december 2020 oordeelde het Britse Supreme Court, dat de uitbreiding toch door mag gaan.

Of je het nou eens of niet eens bent met de uitspraken. Feit is dat een overheid er niet zomaar meer mee wegkomt, als de klimaatafspraken niet worden nagekomen. De overheid heeft de plicht om de burger te beschermen. Dus ook tegen de gevolgen van klimaatverandering. Wereldwijd zijn er ruim 1.700 klimaatzaken bij de rechtelijke macht in behandeling.

De maatschappelijke druk om te verduurzamen neemt toe. Nu voelen vooral de overheden en de grote bedrijven deze druk het sterkst. Het is geen vraag of, maar wanneer ook middelgrote en grote organisaties moeten versnellen in de transitie naar een meer duurzame wereld. Hoe eerder beginnen, hoe minder de pijn.

Ik ben nieuwsgierig hoe jij omgaat met de uitdagingen op het gebied van de ecologische verduurzaming. Mag ik bij jou eens een kop koffie komen drinken en samen hierover van gedachten wisselen?

Marcel Splinter
(06) 1250 57 57
marcel@brainworm.nl

#brainworm #duurzaamondernemen #growingabetterworldtogether #duurzaamheid #ondernemerschap #samenwerken #sdgs2030 #duurzaamleven #barbraverbijfotografie #urgenda