Onze visie, onze droom is dat duurzaam omgaan met energie, grondstoffen en materialen, en actieve inzet voor een schone en leefbare wereld voor iedereen vanzelfsprekend is.

Brainworm gelooft in het succes van transitieversnelling, door het betrekken van de gehele organisatie, en helpt bedrijven en organisaties de interne dialoog te voeren over de kansen en mogelijkheden van verduurzaming. Hierbij zijn engagement en empowerment van de medewerkers belangrijke pijlers.

Dit alles vanuit de overtuiging dat de intrinsieke motivatie om in actie te komen, wordt geprikkeld door bewustwording, kennis vergaren, de dialoog met elkaar voeren, en kansen signaleren.

Doelen van het programma zijn onder andere:

Het creëren van energie en een positieve mindset.

Het verkennen van de eigen mogelijkheden om te verduurzamen, voor jouw bedrijf en voor thuis.

Het signaleren van kansen om te verduurzamen.

Onderlinge verbinding versterken, door een gezamenlijke focus op duurzaamheid.

De exacte invulling van het programma stemmen we samen af, toegespitst op de specifieke situatie van jouw organisatie. Zo kan het programma bijvoorbeeld (deels) online plaatsvinden.