Voor de transitie naar een duurzame en succesvolle organisatie met intrinsiek gemotiveerde medewerkers, heeft Brainworm een programma ontwikkeld dat is opgebouwd uit verschillende sessies, waaronder diverse, interactieve workshops. Deze zijn gericht op het verhogen van de betrokkenheid van de medewerkers en het omzetten van de intentie in actie.

Travelling towards a bright and sustainable future

De insteek van het programma is dat de medewerkers tijdens de reis naar verduurzaming samen optrekken. De deelnemers helpen, ondersteunen en inspireren elkaar tijdens het programma om de duurzaamheidsdoelen van de organisatie én van henzelf te realiseren.

Dit levert winst op voor jouw organisatie, voor jouw medewerkers én voor onze leefomgeving!

Doelen van het programma zijn onder andere:

Het programma geeft energie en een positieve mindset.

Verkent de eigen mogelijkheden om te verduurzamen voor jouw bedrijf én voor thuis.

Signaleert kansen om te verduurzamen.

Versterkt de onderlinge verbondenheid door de gezamenlijke focus op duurzaamheid.

De exacte invulling van het programma stemmen we samen af, toegespitst op de specifieke situatie van jouw organisatie. Zo kan het programma bijvoorbeeld (deels) online plaatsvinden.

Marcel Splinter
Marcel Splinter
bevlogen consultant ecologische duurzaamheid, trainer en transitiemanager

Mijn naam is Marcel Splinter, eigenaar van Brainworm, en ik woon met veel plezier in Rotterdam.

Mijn passie is om mensen in beweging te brengen, gericht op het verduurzamen van onze manier van leven als samenleving.

Als mij één ding duidelijk is geworden tijdens mijn werk als leidinggevende, is het wel dat betrokkenheid van medewerkers een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle (organisatie)verandering of transitie is. En die betrokkenheid bereik je niet door op een personeelsbijeenkomst onder het genot van een soepje en een broodje, te vertellen wat er morgen gaat veranderen en waarom dat zo goed is. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat engagement (betrokken voelen) en empowerment (ook daadwerkelijk zelf actie kunnen en durven  ondernemen) essentieel zijn voor succes. En door mijn eigen, jarenlange ervaring heb ik zelf kunnen ervaren dat het zo werkt. Daarom is dat het uitgangspunt van mijn manier van werken.

Ik ben razend nieuwsgierig hoe jij omgaat met de uitdagingen op het gebied van de ecologische verduurzaming. Mag ik bij jou eens een kop koffie komen drinken en samen hierover van gedachten wisselen? Dat verplicht je niets hoor. Een goed en interessant gesprek vind ik al zoveel waard. En ik vind het leuk om mijn netwerk uit te breiden en verbindingen te leggen.